Cysylltu

Cyfeiriad:
Ysgol Botwnnog,
Botwnnog,
Llyn,
Gwynedd.
LL53 8PY


Ff�n: 01758 730220
Ffacs: 01758 730439
E-bost: Cliciwch yma
Map: Cliciwch yma

PROBLEM? CWESTIWN? CWYN?

Os ydych angen cysylltu gyda�r ysgol i�n hysbysu am unrhyw fater sy�n eich pryderu gallwch wneud hynny drwy ffonio, ebostio neu drwy lenwi�r ffurflen isod.

Cofiwch gynnwys eich enw/rhif ff�n/ebost os ydych am i ni gysylltu�n �l � chi.

Enw
Rhif Ff�n
E-bost
Neges
Ydych chi am i ni gysylltu'n �l a chi?